Projekty

Naše společnost participuje a v minulosti participovala na realizaci různých projektů a grantů ať už z fondů EU, tak i lokálních – městských.

Nejvýznamnější byla naše účast v EU projektu Grundtvig s názvem iFiscus – family budget management,  který se věnoval sdílení informací o potřebách v jednotlivých zemích a následné problematice vytvoření podkladů pro  aplikaci pro hlídání rodinného rozpočtu. www.ifiscus.eu