Akademie Moderního Myšlení pro Seniora 2023

Projekt Akademie Moderního Myšlení pro Seniora 2023

Realizaci nového vzdělávacího projektu pro seniory podpořil Magistrát Hl. m. Prahy.

 

Cílem projektu je posílení klíčových kompetencí seniorů v oblasti funkční gramotnosti a lepší orientaci v moderní společnosti.

 

Projekt Akademie Moderního Myšlení pro Seniora 2023 si klade za cíl posílit klíčové kompetence seniorů, které přispějí k jejich lepší orientaci v moderní společnosti s cílem jejich aktivizace, posílení schopnosti kritického myšlení a občanské odpovědnosti a zvýšení sebevědomí v moderní společnosti, zavalené obrovským množstvím dat a informací.

Projekt přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí seniorů ve všech směrech, s důrazem na bezpečnost chování na internetu a při používání moderních technologií. Vytyčené cíle naplníme prostřednictvím série motivačně-vzdělávacích kurzů zaměřených nejen na vzdělávání a informování, ale také na praktický nácvik dovedností, motivaci k osobnímu rozvoji, zvyšování sebevědomí a rozvoj mentální kapacity seniorů.

 

Kurzy

Kurzy Funkční gramotnosti, budou v rámci projektu probíhat, sestávají z přednášek 4 x 120 minut (z toho 90 min přednáška, 30 min dotazy, konzultace. Probírat budeme témata:

  • Bezpečná práce s moderními technologiemi – v současné době se nejedná už pouze o emailovou komunikaci či běžné surfování po internetu, součástí počítačové a informační bezpečnosti pro seniory je rovněž seznámení s bezpečným používáním bankovních aplikací, zásady pro bezpečné online nakupování, používání certifikátů apod.
  • Informace a dezinformace – jak vyhodnotit a rozpoznat dezinformace a v čem je jejich riziko apod.;
  • Jak náš mozek funguje a jaké iluze produkuje? – základní informace o fungování mozku, emocích a kognitivních zkreslení, jak náš mozek vnímá a vyhodnocuje informace, co dělat proto, abych textu opravdu porozuměli;
  • Kritické myšlení – zážitkový workshop zaměřený na snížení rizika manipulace seniora;

Cíle kurzu

Vzdělávacím kurzem chceme dosáhnout následujících cílů:

  • zvýšit sebevědomí seniorů, zvýšit pocit sounáležitosti se společností a předcházet jejich sociálnímu vyloučení
  • zlepšit orientaci seniorů v moderním světě, posílit jejich funkční gramotnost a posílit klíčové kompetence
  • zvýšit bezpečnost seniorů v moderní společnosti, především při práci s moderními technologiemi
  • motivovat seniory k osobnímu rozvoji a naučit je, jak mohou na sobě pracovat i sami bez podpory lektora/trenéra

 

Ilustrační obrázek: PIXABAY.COM