Nebavme se o nemocech, bavme se o zdraví

Workshopy zaměřené na lepší orientovanost seniorů v oblasti péče o své zdraví a motivace k převzetí odpovědnosti za tuto oblast.

 

Projekt Nebavme se o nemocech, bavme se o zdraví si klade za cíl posílit klíčové kompetence a orientovanost seniorů v oblasti péče o své zdraví a motivaci k převzetí odpovědnosti za tuto oblast. Jedná se tedy o projekt podporující tzv. zdravotní gramotnost, která představuje schopnost orientovat se v záplavě informací o zdraví a zdravotní péči. Neznamená tedy množství informací, které si člověk osvojí, ale schopnost informace vyhledat, porozumět jim, vyhodnotit je a na jejich základně se rozhodnout ve prospěch vlastního zdraví.

V rámci projektu budeme realizovat nejméně 6 samostatných workshopů s odborníky na tuto problematiku (lékaři) a preventisté (cvičení, vzdělávání atp.).

 

Cílová skupina a její potřeby

Cílovou skupinou projektu jsou senioři bez ohledu na pohlaví, sociální statut, rasu, národnost nebo jiné charakteristiky s trvalým bydlištěm na území hl. města Prahy. Jako referenční hranici pro účastníky projektu jsme si určili věk odchodu do důchodu, ale bude přístupný i pro osoby, kterých se důchodový věk bude týkat v horizontu nejbližších 10 let (protože, čím dříve se začneme připravovat a čím dříve na sobě začneme pracovat, tím lepší vyhlídky na prožití kvalitního života ve vyšším věku máme).

 

Realizaci nového vzdělávacího projektu pro seniory podpořil Magistrát Hl. m. Prahy.