iFiscus

Hlavním cílem projektu „iFiscus“ byla výměna informací s cílem poskytnout potřebnou podporu pro vytvoření webového nástroje pro možnost spravování a plánování rodinných rozpočtů, zejména v situaci, finanční a ekonomické krize.

Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím vytvoření společného internetového nástroje sledujícího příjmy a výdaje prostřednictvím webového řešení.  Tento internetový nástroj, měl umožnit každému vytvořit si svůj vlastní profil s vlastními rozpočtovými položkami a nápady – kde, kdy a jak ušetřit peníze a dále sledovat jejich náklady za určitou dobu.

Více o projektu na stránkách iFiscus (anglicky).

Leták o projektu ke stažení: iFiscus_project_leaflet_CZ

 

ID GRUNDTVIG PARTNERSHIP 2013
NÁZEV: Family Budget Management
AKRONYM: iFiscus
VEDOUCÍ ORGANIZACE: Europrojects Foundation (Bukharsko)
KONSORCIUM ÚČASTNICKÝCH ZEMÍ: Bulharsko, Italie, Slovensko, Polsko, Anglie,  Česká republika, Portugalsko
STRUČNÝ POPIS: Správa rodinného rozpočtu – jak řídit domácí rozpočet (analýza potřeb, typy jak čelit ekonomické krizi v každé zemi, jak ušetřit, výpočet nákladů na domácnost a různé rozpočtové linie, atd.), dále vytvoření webových stránek/platformy ve všech jazycích účastníků projektu.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Realizace projektu, 6 partnerských setkání v zemích konsorcia a závěrečné akce – workshop, kde budou výsledky prezentovány veřejnosti, zejména dospělým.

Pro každou zemi konsorcia bylo povinné šíření informací o projektu prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, atd.